HUNDTID

HUNDHALL - SJÄLVSERVICES BUTIK - MOBILT HUNDDAGIS - KURSER - PRIVATTRÄNING

Träningsmetoder
Metoden som jag använder mig utav handlar om att ge hunden de rätta förutsättningar att lyckas med träningen, vi belönar det önskvärda beteendet. Hunden lär sig genom vilket beteende som lönar sig och kommer därför att välja det som ledde till någonting positivt och trevligt.
I början kan man behöva bryta ner träningen i mindre delar för att hunden ska lyckas med det vi vill att den ska göra. Ex som med inkallning. Vi kan inte kräva av hunden att den ska komma när jag ger min signal om jag inte har lärt hunden vad signalen betyder. Annars riskerar man att bli "tjatig" om jag ger min signal flera gånger för att hunden inte lyssnade på första. Det förekommer även "mindre trevliga" saker i inlärning.  Men det ska inte användas genom att hunden far illa av det. Exempel på "mindre trevliga saker" kan vara att vi tar bort uppmärksamheten från matte, inte får leka med leksaken osv. Detta används även i samband med att hunden sedan får en belöning för de rätta beteendet
Arrack på "plattan" i Stockholm
 Exempel på det kan vara att vi inte vill att hunden ska hoppa på oss när vi kommer hem. Matte vänder sig då bort från hunden, hunden får alltså ingen uppmärksamhet (inte lika roligt då det var det hunden var ute efter). Det betyder för hunden att det beteende lönade sig alltså inte. När hunden har alla tassar på marken så hälsar matte på hunden. Detta blir då en belöning för hunden. Tassar på marken betyder uppmärksamhet av matte, alltså det beteendet lönade sig och hunden kommer välja det beteende där belöningen fanns. Men hunden har inte "tagit skada" av det utan den lärde sig bara vilket beteende som lönade sig genom att vi blönade de beteende som var önskvärt.

Vi som ägare ska handla med våra djur på ett respektfullt sätt. Obehag eller "fysiskt" säga åt hunden leder endast till osäkerhet hos hunden, relationen djur - människa raserar och hunden lär sig inte vad vi faktiskt vill att den ska göra. Så den metoden är inte att rekommendera!  
VI SOM DJURÄGARE SKA RESPEKTERA VÅRA HUNDAR OCH DE SKA KÄNNA TILLIT TILL OSS!

BELÖNING

Vad man ska använda för belöning till sin hund varierar från olika individer. Det kan vara allt möjligt ätbart som hunden tycker om. En del hundar tycker inte det är värt att "arbeta" för en hård leversnitt utan behöver få något som motiverar den. Belöning kan även vara beröring, lek med matte/husse, lek med leksak, få leka fritt osv. För att hundarna ska vilja träna med oss behöver vi ha något som dom är villiga att arbeta för.
Man ska även tänka på att inte använda "för gott" godis. Det som kan hända då är att hunden fokuserar för mycket på godiset och är inte riktigt medveten om vad ni tränar. Testa er fram och se vad som passar just dig och din hund!